สอบ ของ การ ตรวจ สอบ lambda สัญญาณ ของ เอาต์พุต ของ หัว วัด วัด แล ม บ์ ดา จะ หมด ลง เกิด อะไร ขึ้น ถ้า เซ็นเซอร์ ออกซิเจน ไม่ ทำงาน

ตรวจจับควรติดตั้งในสถานที่ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีก๊าซ สถานที่ที่ต้องการการป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งอยู่ใกล้กับหม้อไอน้ำแก๊สอัดอากาศถังถังหรือท่อภายใต้แรงกด พื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะรั่วไหลได้มากขึ้น ได้แก่ วาล์ว, เซ็นเซอร์, ข้อต่อ, ซีล, การเติมหรือการรั่วไหลของสายเชื่อม ฯลฯ

บาง อย่าง ที่ ง่าย และ ค่อนข้าง ค่อนข้าง ชัดเจน การ พิจารณา ที่ ที่ ช่วย ใน การ ตรวจ สอบ ตำแหน่ง ของ เครื่อง ตรวจ จับ ใน ใน การ ตรวจ จับ ก๊าซ ที่ มี น้ำหนัก ใน กว่า อากาศ ควร ติด ระดับ เครื่อง ตรวจ จับ ที่ ระดับ ของ เครื่อง ตรวจ จับ กรวย ก๊าซ ที่ หนัก กว่า แก๊ส อากาศ ควร ติด ตั้ง ตั้ง เครื่อง ตรวจ จับ ที่ ระดับ ต่ำ ลอง นึกถึง การ รั่ว ไหล ของ แก๊ส อาจ เกิด ขึ้น เนื่องจาก ร่าง ธรรมชาติ หรือ ถูก บังคับ เมื่อ ตั้ เครื่อง ตรวจ จับ ให้ พิจารณา ความ เสียหาย ที่ เป็น ไป ไป ได้ได้เครื่อง ตรวจ จับ ที่ ติด ตั้ง ตั้ง ใน ที่ โล่ง เป็น เป็น ที่ นิยม ใน การ ใช้ โครงสร้าง ป้องกัน ชั้น บรรยากาศ เมื่อ วาง วาง เครื่อง ตรวจ จับ ใน สภาพ อากาศ ที่ และ และ อยู่ ภาย ใต้ บัง โดยตรง ให้ ใช้ ที่ บัง น โดยตรง ให้ ใช้ ว หนัก กว่า อากาศ แต่ ถ้า การ ขน ถ่าย เกิด เกิด ขึ้น ใน กระบวนการ ผลิต ที่ อุณหภูมิ สูง หรือ อยู่ ภาย ใต้ ความ ดัน แก๊ส สามารถ เพิ่ม ขึ้น ได้ มากกว่า การ ลด ลง เครื่อง จับ จะ อยู่ ด้าน หลัง ชิ้น ชิ้น ส่วน แรง ดัน สูง สูง เล็กน้อย เพื่อ สร้าง เมฆ แก๊ส มิ ฉะนั้น การ รั่ว ไหล ของ ของ ก๊าซ ใด ๆ ที่ มี แนวโน้ม ที่ หรือ ส่ง ผ่าน ไป ที่ ตรวจ สูง โดย ไม่ ต้อง ตรวจ ละออง สูง โดย ไม่ ให้ อยู่ หน้า เซ็นเซอร์ และ ป้องกัน ไม่ ให้ ก๊าซ เข้า เข้า สู่ เครื่อง ตรวจ จับ เมื่อ ติด ตั้ง อุปกรณ์ อินฟราเรด กับ วงจร เปิด เป็น สิ่ง สำคัญ เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่า ไม่มี สิ่ง กีดขวาง รือ การ ปิด กั้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อย่าง ถาวร Pre-blockingยาน พาหนะ บุคลากร ของ เว็บไซต์ นก ฯลฯ พวก เขา สามารถ สามารถ แก้ไข ได้ ตรวจ สอบ ให้ แน่ใจ ว่า โครงสร้าง ที่ มี การ ติด ตั้ง อุปกรณ์ เส้นทาง แบบ เปิด มี ความ แข็งแรง และ ไม่ อยู่ ภายภาย

  • หากจำเป็นให้ติดตั้งเครื่องตรวจจับในท่อระบายอากาศ
  • คำนึงถึงเงื่อนไขของกระบวนการ
  • พิจารณาความง่ายในการเข้าถึงสำหรับการทดสอบและซ่อมแซม
  • ตรวจจับควรติดตั้งในตำแหน่งที่ระบุและชี้ลง
แน่นอนอุณหภูมิของไอเสียขึ้นอยู่กับความมั่งคั่ง แต่ยังเกี่ยวกับอุณหภูมิภายนอกที่มีความสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาระ

Related news

Lambda image, picture, imagery


Lambda 45


Lambda 61


Lambda 95


Lambda 23


Lambda 63